Pokud vás nebavilo ručně potvrzovat každou rezervaci v případě hotovostní platby nebo platby na místě, máte nyní možnost volby a i pro tyto formy úhrady můžete zvolit automatické potvrzování rezervací.

Volba je nově k dispozici jak u služeb, tak u událostí a akcí.